Dieselgate a ubezpieczenie D&O

We wszelkich portalach i pismach biznesowych wciąż rozbrzmiewają echa tzw. Dieselgate oraz związanych z tą aferą szczegółów ustaleń między byłymi członkami zarządu i managerami a koncernem Volkswagen

Rada Nadzorcza Volkswagena przegłosowała w marcu dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko prezesowi i menadżerom. Decyzja Rady Nadzorczej nastąpiła po otrzymaniu przez Zarząd raportu od zewnętrznej kancelarii prawnej, z której dochodzenia przeprowadzonego wyniknęła prosta konkluzja, iż (cytując oficjalne stanowisko Volkswagena)  „doszło do zaniedbania obowiązków”.

W szczególności, Rada Nadzorcza stwierdziła, że były prezes zarządu ​​Winterkorn naruszył swoje obowiązki jako były prezes zarządu Volkswagen AG. Winterkorn został oskarżony o naruszenie swoich obowiązków w dwojaki sposób: okoliczności stosowania testu emisji w oprogramowaniu silników nie zostały dokładnie i niezwłocznie wyjaśnione, gdy tylko pojawiły się pierwsze przesłanki złych praktyk oraz nie zostały udzielone wyczerpujące i kompletne wyjaśnienia organom w USA, które podjęły czynności kontrolne.

351 milionów dolarów kary dla kluczowych managerów koncernu Volkswagena. 

W marcu tego roku, po wieloletnim dochodzeniu, koncern złożył pozwy, w których zarzucano kierownictwu koncernu naruszenie obowiązków wobec firmy. W wyniku rozmów, zawarta została ugoda, warta łącznie około 351 milionów dolarów, która obejmuje odszkodowania zarówno od poszczególnych dyrektorów, jak i ubezpieczycieli D&O koncernu. Jak poinformował Volkswagen, były dyrektor generalny Martin Winterkorn zgodził się zapłacić firmie 11,2 mln euro (13,6 mln dolarów), podczas gdy były szef Audi Rupert Stadler zapłaci Volkswagenowi 4,1 mln euro (5 mln dolarów). Volkswagen otrzyma również mniejsze kwoty od dwóch innych menedżerów, którzy byli zamieszani w aferę.

Jakkolwiek kwota 351 milionów dolarów robi wrażanie, to wciąż jest to niewielka suma w porównaniu z 40 miliardami dolarów, które od chwili wybuchu skandalu Volkswagen zapłacił w karach, grzywnach oraz kosztach prawnych oraz 86 miliardami dolarów zainwestowanymi w rozwój portfela samochodów elektrycznych.

Ubezpieczyciele D&O koncernu wypłacą 270 mln Euro co pokryje znaczą część zasądzonych kar.

Z perspektywy kluczowej dla ubezpieczenia D&O ugoda ogłoszona 9 czerwca 2021 r. obejmuje nie tylko wpłaty poszczególnych menedżerów na zaspokojenie roszczeń wobec nich, ale zawiera również odrębną ugodę pomiędzy spółką a jej ubezpieczycielami D&O na mocy, której ubezpieczyciele zobowiązali się do dokonania dodatkowych znaczących płatności w celu zaspokojenie roszczeń wobec kadry kierowniczej. Zważywszy na fakt, iż lwia część ugody opiewa na kwotę 270 milionów euro, którą to kwotę zobowiązali się pokryć ubezpieczyciele D&O koncernu, pokazuje to dobitnie skalę w jakiej operować i chronić są w stanie dobrze skonstruowane ubezpieczenia D&O.

Ubezpieczenie D&O Volkswagena prócz podstawowego zakresu ubezpieczenia, posiadało dodatkowe rozszerzenia, zapewniające szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej członków władz spółki. W latach 2015 – 2016, gdy doszło do ujawnienia zaniedbań, łączna suma gwarancyjna podstawowego ubezpieczenia wraz z rozszerzeniami opiewała kwotę 500 milionów euro, z czego 300 milionów euro było „zarezerwowane” dla roszczeń kierowanych bezpośrednio do członków zarządu koncernu.

Również na polskim rynku, ubezpieczyciele oferują prócz podstawowej ochrony członków władz spółki przed roszczeniami, szereg rozszerzeń dzięki którym ochroną objęte będą między innymi również:

  • koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym, takim jak kontrola organów,
  • koszty obrony członków władz spółki, w związku ze skażeniem środowiska
  • koszty pozyskania kaucji i postępowania ekstradycyjnego
  • koszty poręczenia majątkowego i wiele innych.

Jakkolwiek Dieselgate i wszystkie przytoczone przeze mnie statystyki i liczby mogą przerażać skalą, to warto by nie umknęła nam najważniejsza lekcja jaka płynie z całej afery – ubezpieczenie D&O jest dziś niezbędnym narzędziem umożliwiającym minimalizowanie ryzyka działalności gospodarczej oraz ochrony prywatnego majątku managerów przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia D&O lub chciałbyś zweryfikować zakres posiadanej ochrony, skontaktuj się ze mną mail: rkowalski@equinum.pl lub tel.: +48 575 366 772

Rafał Kowalski
Prawnik, EQUINUM Broker Sp. z o.o.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker