Jak przygotować się na szkody materialne wskutek działania żywiołów?

Od kilku lat w Polsce czerwiec i lipiec są miesiącami, w których odnotowuje się coraz więcej gwałtownych zjawisk pogodowych

Statystyki pokazują, że:

  • jeden tydzień w czerwcu z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, to podwojenie szkód w porównaniu ze spokojnym tygodniem roku bez opadów,
  • liczby zgłoszonych szkód do zakładów ubezpieczeń sięgają tysięcy sztuk,
  • straty w majątku (przeważnie domach i samochodach) liczone są w milionach złotych,
  • straż pożarna i służby ratownicze odnotowują kilkaset interwencji dziennie.

W związku ze zwiększoną aktywnością wichur, ulewnych deszczy, burz połączonych z silnymi  wyładowaniami atmosferycznymi czy gradobiciem, poszkodowani muszą się mierzyć z ich skutkami w postaci dużych strat materialnych.

Szkody dotykają nie tylko mieszkańców wsi i małych miast, gdzie powstawaniu powodzi i podtopień sprzyja ukształtowanie terenu, bliskość rzek czy zbiorników wodnych. Wówczas wystarcza niewiele czasu, aby cała miejscowość znalazła się pod wodą, a łamane konary drzew powodują dodatkowo zatory i uszkodzenia mienia. Coraz częściej szkody występują także w dużych aglomeracjach miejskich.

Nieodpowiednie planowanie przestrzeni, zabetonowanie powierzchni w miastach oraz brak odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową, powodują lokalne podtopienia – ulice zmieniają się w potoki w ciągu zaledwie kilku minut, zalewane są ulice pod wiaduktami, woda wdziera się do garaży podziemnych niszcząc samochody i infrastrukturę budynku.

W minionych tygodniach silne zjawiska atmosferyczne dotkliwie dotknęły m.in. południe Polski – Śląsk i Małopolskę, a także nie ominęły Wielkopolski czy Pomorza Zachodniego.

Pomimo często podawanych komunikatów pogodowych w radio, tv czy Internecie oraz wysyłanych alertach o zbliżających się zagrożeniach, nie można ich zminimalizować,
ale jedynie można się na nie przygotować.

Jak przygotować się na zagrożenia?

Podstawowym działaniem jest samodzielne zabezpieczenie majątku jakim jest dom, mieszkanie czy samochód. Co można zrobić? Na przykład – zabezpieczyć wszelkie miejsca, którymi woda może dostać się do wnętrza budynku, wyczyścić instalacje odprowadzające wodę, rozważyć montaż zaworów zwrotnych lub klap na instalacjach, zastosować przegrody przeciwpowodziowe jak worki z piaskiem lub inne zapory, przenieść wyposażenie i inne wartościowe przedmioty na wyższe kondygnacje, przeparkować pojazd w bezpieczne miejsce.

Nie zawsze jednak samodzielnie poczynione zabezpieczenia będą skuteczne w zmierzeniu z siłami żywiołu.

Finansowy parasol zabezpieczający przed startami daje dobrze dobrane ubezpieczenie.

Po wystąpieniu szkody, szybki powrót do normalności jest w stanie zapewnić posiadanie dobrej pod względem zakresu i wysokości sum ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej.

Funkcjonowanie właścicieli domów czy innych nieruchomości bez ochrony ubezpieczeniowej obarczone jest ryzykiem wysokich strat finansowych, które będą odczuwalne jeszcze przez wiele kolejnych lat.

Badania i sondaże wskazują, że nadal mniej niż połowa Polaków posiada polisy zabezpieczające ich na wypadek szkód żywiołowych. Spośród nich, część ubezpieczonych czyniąc pozorne oszczędności na składce ubezpieczeniowej, wykupuje ochronę jedynie w podstawowym zakresie. Jako przykłady można wymienić: ubezpieczenie nieruchomości pod kredyt, które zapewnia ochronę na mury budynku, ale już nie na jego adaptację czy ruchomości domowe, ubezpieczenie auto-casco zawarte na bazie ryzyk nazwanych obejmuje jedynie zdarzenia ściśle zdefiniowane w OWU, a nie all risks. Jest to złudne przeświadczenie, że jesteśmy ubezpieczeni, natomiast odszkodowanie nie wystarczy na pełną restytucję mienia.

Jedynie część spośród ubezpieczonych posiada polisy z adekwatnym do potrzeb i zagrożeń zakresem ochrony i realną wysokością sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia.

Na co warto zwróć uwagę zawierając polisę, aby czuć się bezpiecznie przez cały rok, a szczególnie w okresie letnim i spokojnie udać się na wakacyjny wypoczynek?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby polisę wykupić odpowiednio wcześniej. W momencie realizacji ryzyka, np.  wylew rzeki, podniesienie się poziomu wód na danym terenie, zbliżająca się fala powodziowa, padające od kilku dni ponadnormatywne deszcze etc., zakłady ubezpieczeń nie zaoferują polisy dla klientów z zagrożonego terenu, gdyż ryzyko wystąpienia szkody jest niemal w 100% pewne do zrealizowania.

Zawierając umowę ubezpieczenia należy dokładnie zweryfikować zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Co jest więc ważne?

Na przykład – czy polisa zwarta jest w wariancie all risks czyli od wszystkich ryzyk, czy zakres obejmuje nie tylko powódź, ale także podtopienie, czy ubezpieczyciel określił minimalne parametry wiatru, od których uzależnia swoją odpowiedzialność, czy nie zostały wyłączone z ochrony elementy zewnętrzne budynku, czy zastosowanie mają limity odpowiedzialności na rodzaje zdarzeń losowych lub grupy mienia, czy suma ubezpieczenia zadeklarowana została według wartości odtworzeniowej czy rzeczywistej, jakie są wymagane minimalne zabezpieczenia mienia etc.

Wypełniając wniosek o ubezpieczenie domu czy nieruchomości, należy sprawdzić czy zadeklarowano wszystkie ważne składniki mienia, np. wyposażenie, sprzęt elektroniczny, sportowy, zbiory kolekcjonerskie, dodatkowe mienie składowane w garażu, coraz powszechniejsze w indywidualnych gospodarstwach domowych panele fotowoltaiczne, małą architekturę, obiekty szklane itp.

Wreszcie można skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego i zasięgnąć opinii, które z towarzystw ubezpieczeniowych najlepiej sprawdzają się w praktyce w sytuacjach szkód masowych czy katastroficznych, które stosują uproszczoną likwidację na podstawie zdjęć lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bez oczekiwania na oględziny mobilnego rzeczoznawcy, które w oparciu o rachunek strat przedstawiony przez ubezpieczonego wypłacają zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania, tak niezbędnego do rozpoczęcia odbudowy domu, naprawy lub zakupu pojazdu, bez angażowania środków własnych.

Ubezpiecz się dobrze i miej spokojną głowę nie tylko w wakacje.

Ponieważ naszą misją jest nie tylko zapewnienie najwyższego standardu obsługi naszym aktualnym klientom, ale także stałe podnoszenie świadomości osób jeszcze nie przekonanych do ubezpieczeń, z przyjemnością wyjaśnimy Ci tajniki ubezpieczeń i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Jeśli chcesz zasięgnąć informacji od naszych doradców od ubezpieczeń indywidualnych lub korporacyjnych, napisz proszę na adres mailowy biuro@equinum.pl, a my udzielimy Ci rzeczowej odpowiedzi.

 Zapraszam także do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 535 554 834.

Autor: Arkadiusz Mróz

Dyrektor Działu Analizy Ryzyka
EQUINUM Broker Sp. z o.o.

 

 ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker