Ubezpieczenie OC władz spółki D&O

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i podatkowe w Polsce niesie ze sobą sporo wyzwań dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Są jednym z nieodłącznych czynników wpływających na ryzyko prowadzenia biznesu i pełnienia funkcji kierowniczych. 

Ubezpieczenie D&O jest skonstruowane z myślą o potrzebach członków organów zarządczych pragnących zabezpieczyć się od ewentualnej odpowiedzialności prawnej lub z tytułu roszczeń ze względu na pełnione stanowisko. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które pragną zabezpieczyć się przed stratami finansowanymi spowodowanymi złymi decyzjami osób zajmujących kluczowe stanowiska.

Wśród adresatów oferty ubezpieczeń D&O są:

 • Członkowie Zarządu,
 • członkowie Rady Nadzorczej,
 • dyrektorzy i menadżerowie,
 • inne osoby pełniące funkcje nadzorcze i decyzyjne.

Przed czym chroni?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  “Directors and Officers” ma na celu zabezpieczenie finansowe roszczeń jakie mogą wobec osoby ubezpieczonej kierować osoby poszkodowane w ramach podjętych przez nie działań lub ich braku w sytuacji gdy były one prawnie wymagane. Ciężar materialny kosztów zostaje tym samym przeniesiony z ubezpieczonego na dany zakład ubezpieczeniowy obsługujący polisę.

Ochronie podlega więc nie tylko interes ubezpieczonego lecz również sama firma.

Wśród powszechnych zdarzeń uzasadniających polisę wymienić można:

 • przekroczenie uprawnień,
 • działalność na niekorzyść spółki,
 • poświadczenie nieprawdy,
 • naruszenia prawa,
 • wprowadzanie w błąd akcjonariuszy,
 • zdarzenia wpływające na spadek wartości akcji,
 • i inne..

Oczywiście sama polisa i zakres ochrony jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań ubezpieczonego.

Potrzebujesz ubezpieczenia członków zarządu?

Equinum Broker oferuje swoim klientom kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie doboru i obsługi polisy.

Wszystkimi czynnościami związanymi z ubezpieczeniem zajmie się jeden, wydelegowany broker, który przez cały okres trwania umowy będzie do Państwa dyspozycji.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker