Nowe przepisy prawne napędzają popyt na cyberubezpieczenia

Jak wynika z zeszłorocznego „Światowego badania bezpieczeństwa informacji”

przeprowadzonego przez firmę doradczą EY, blisko dwie trzecie przedsiębiorstw doświadczyło w trakcie swojego funkcjonowania znaczącego incydentu związanego z bezpieczeństwem danych.

Stale rosnąca liczba i poszerzająca się skala cyberataków to poważne źródło zagrożenia, które dotyka co raz to nowe sektory rynku – do tej pory ignorujące jego znaczenie poprzez przekonanie, że nie stanowią one wartościowego celu dla przestępców.

Rzeczywistość ulega jednak dynamicznym zmianom i żyjemy obecnie w czasie, gdy hakerzy nie skupiają się wyłącznie na dużych, międzynarodowych korporacjach – lecz równie intensywnie prowadzą działania wymierzone w mniejsze podmioty i osoby prywatne.

W przypadku dużych przedsiębiorstw na kwestie cyberbezpieczeństwa ponosi się zdecydowanie więcej kosztów niż w przypadku małego czy średniego biznesu. Z perspektywy hakerów bardziej opłacalnym wydaje się plan kradzieży danych z dużej ilości małych i słabo zabezpieczonych podmiotów, niż poświęcanie czasu na przebicie się przez zabezpieczenia w dużo lepiej chronionej firmie.

Problem dotyczy więc wszystkich, bez specjalnych wyjątków – niezależnie od skali, miejsca czy typu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia CYBER w świetle nowego prawa

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wejdzie w życie 25 maja i jest jednym z najważniejszych aktów prawnych z jakimi przyjdzie zmierzyć się przedsiębiorcom w bieżącym roku.

Unijna regulacja nakłada bowiem szereg wymogów, restrykcji oraz dodatkowych obowiązków na podmioty gromadzące i przetwarzające w dowolny sposób dane osobowe. Kluczowym elementem jest tutaj zasięg działania nowego prawa, który obejmie zarówno korporacje oraz duże firmy, jak i sektor MSP wraz z mikro przedsiębiorstwami.

Wraz z nowym prawem w sposób naturalny pojawiają się kary za niedostosowanie się do jego zapisów. W przypadku wykrycia naruszeń bezpieczeństwa – podmiotom będą grozić sankcje finansowe w skali do 20 mln euro lub 4 procent rocznych obrotów w skali globalnej.

Polisa CYBER – pomyśl o niej już dziś!

Dotkliwe kary finansowe powodują iż poziom ryzyka w materii cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrośnie, a ponoszona odpowiedzialność skłania firmy aby już dziś zainteresować się nie tylko kwestią ochrony danych – lecz również ubezpieczeniem od negatywnych zdarzeń.

Szacuje się, że rynek cyberubezpieczeń może wzrosnąć nawet trzykrotnie w ciągu najbliższego roku – właśnie w wyniku zmian prawnych oraz wzrostu (choć przymusowego) świadomości przedsiębiorstw w tej kwestii.

Jak każdy typ produktu ubezpieczeniowego – polisa cyber nagradza przezorność i oferuje wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Pozyskane w ten sposób środki mogą posłużyć firmie choćby na zapewnienie wysokiej klasy specjalistów IT w celu identyfikacji luki w systemie, jej załatanie oraz wprowadzenie stosownych mechanizmów obronnych.

Ryzyko jest więc pośrednio transferowane na ubezpieczyciela i pomaga przedsiębiorstwu przejść zdecydowanie łatwiej, przez trudny okres gdy staje się ofiarą cyberataku.

Czas ucieka – czy jesteś przygotowany?

Do wejścia w życie RODO pozostało zaledwie kilka miesięcy a wprowadzane zmiany na stałe zmienią sposób w jaki myślimy o danych osobowych.

Duży ciężar leży tutaj po stronie kadry zarządzającej i poszczególnych działów firmy aby uwrażliwić swoją organizację na kwestie bezpieczeństwa informacji i przygotować plan działania na najgorszy możliwy scenariusz – oby nigdy nie był potrzebny w praktyce.

Equinum Broker