Co „kupujemy” zawierając umowę ubezpieczenia na życie

Bezpieczeństwo nas samych i naszych bliskich jest oczywistym priorytetem motywującym do zakupu polisy ubezpieczeniowej

Kuszeni wizjami szczęśliwej i beztroskiej rodziny lub wręcz przeciwnie – zastraszani perspektywą ciężkich chorób i nieszczęśliwych wypadków, nierzadko działamy impulsywnie w kwestii decyzji o nabyciu ubezpieczenia na życie.

Przekaz marketingowy z zasady musi być prosty, krótki i łatwo przyswajalny aby skutecznie generować sprzedaż. Pod warstwą obietnic i zagrożeń kryje się jednak skomplikowany system reguł, zasad i warunków, których przeciętny kupujący nie jest świadomy lub w najlepszym wypadku są one dla niego bardzo trudne do rzeczowej analizy i obiektywnej oceny.

Ubezpieczenie na życie jest produktem i jak każdy produkt jest sprzedawane z myślą o generowaniu zysku – w tym wypadku dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Specyficzne w swoim charakterze polisy na życie stanowią znaczną część krajowego rynku ubezpieczeń.

Z racji iż ich sprzedaż odbywa się za pośrednictwem różnorodnych kanałów i metod – nabywca nie zawsze ma łatwy dostęp do najistotniejszych warunków zawieranej umowy. W rezultacie nierzadko kupuje on to, czego konkretnie nie potrzebuje lub błędnie rozszerza ochronę na elementy i zdarzenia, które w rzeczywistości nie wchodzą w skład jego polisy.

Ubezpieczać się indywidualnie czy grupowo?

Indywidualne ubezpieczenia na życie skierowane są do jednostkowych klientów, którzy potrzebują ochrony w tym zakresie. Zazwyczaj są to gotowe “pakiety” z pośród których możemy wybrać ten najlepiej spełniający nasze oczekiwania.

Nie mamy tu zazwyczaj możliwości negocjowania warunków umowy i dopasowania jej do indywidualnych obszarów ryzyka przed którymi chcemy się szczególnie chronić. Nasz proces decyzyjny ogranicza się więc jedynie do wyboru wariantu danego pakietu lub zestawienia podobnych ofert u poszczególnych ubezpieczycieli na rynku.

Ostatecznie z wszystkim musimy poradzić sobie samodzielnie – od analizy rozbudowanych umów, skomplikowanych warunków ubezpieczenia czy licznych załączników i tabel składających się na świadczenie usługi.

Ubezpieczenie indywidualne to również relatywnie wyższe kwoty jakie musimy wydać w przypadku rozległego zakresu ochrony. Im większa współodpowiedzialność ubezpieczyciela – tym większe koszty będziemy musieli ponieść aby stopień ryzyka był dla niego opłacalny. Jak w przypadku większości produktów i usług – wyższa cena oznacza lepszą jakość i ubezpieczenia nie są wyjątkiem od tej reguły.

Ubezpieczenia grupowe

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku ubezpieczeń grupowych, które oferowane są z myślą o firmach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach zatrudniających wielu pracowników. Ze względu na mnogość uczestników polisy, jej koszty w względem ubezpieczenia indywidualnego są niższe przy znacznie lepszych warunkach i zakresie ochrony.

Ubezpieczenia grupowe wybierane są przez pracodawców jako metoda pozapłacowego pozyskiwania lepszej kadry poprzez oferowanie wartości dodanej dla pracowników i członków ich rodzin. Negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi są prowadzone przez przedstawicieli danego podmiotu – co wpływa na wygodę indywidualnego ubezpieczonego, który nie musi przejmować się ustalaniem warunków polisy.

Ubezpieczenia grupowe na życie są opłacane bezpośrednio przez pracodawcę lub środki na składki zostają potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia. Zyskujemy więcej, taniej i przy ominięciu wielu formalnych barier.

Co bardzo istotne – warunki umowy ubezpieczenia grupowego podlegają negocjacjom i pozwalają na wypracowanie optymalnej i satysfakcjonującej polisy szytej praktycznie na miarę potrzeb przedsiębiorstwa i jego kadry.

Wśród zakresu/obszarów ubezpieczenia wyróżniamy:

  • Świadczenia związane ze zgonem ubezpieczonego – występującym w sposób naturalny lub jako skutek wypadku,
  • świadczenia związane z trwałym lub częściowym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • świadczenia okolicznościowe – jak na przykład narodziny dziecka, śmierć członka rodziny itp.,
  • świadczenia chorobowe – wypłacane jednorazowo w zależności od klasyfikacji schorzenia,
  • świadczenia pooperacyjne i związane z pobytem w szpitalu.

Rola Brokera w procesie zakupu ubezpieczenia grupowego

Proces zakupu ubezpieczenia grupowego dla naszej firmy jest istotny nie tylko ze względu ochrony naszych pracowników i ich rodzin lecz również ze względów formalnych – wiążąc naszą działalność z danym ubezpieczycielem.

Niestety większość firm nieświadomie zrzuca obowiązek przeprowadzenia procedury gromadzenia ofert, wyboru ubezpieczyciela i negocjacji warunków umowy na pracowników działu kadr lub innych pionów decyzyjnych w danej organizacji.

W praktyce nie są to zazwyczaj osoby, które mają na co dzień styczność z rynkiem ubezpieczeniowym i z trudem poruszają się w gąszczu reguł, zasad, klauzul i wykluczeń towarzyszących zawieraniu umowy ubezpieczenia. Rezultatem ignorowania tego faktu są zazwyczaj źle dobrane warunki polisy, mniej korzystne koszty i ograniczony zakres ochrony w stosunku do możliwego do wynegocjowania wariantu.

Broker ubezpieczeniowy jako specjalista i zawód regulowany na mocy ustawy – jest nieocenionym partnerem zarówno dla biznesu, podmiotów publicznych i administracyjnych w kwestiach doradztwa oraz zawierania umów ubezpieczenia grupowego.

Broker nie jest pośrednikiem w procesie zakupu lecz reprezentuje wyłącznie interes klienta – czego gwarantem jest model wynagradzania nie przenoszący kosztów jego pracy na cenę negocjowanej przez niego polisy. Z perspektywy ubezpieczonego – jego praca jest praktycznie bezpłatna, co zachęca do powszechnego korzystania z bogatej wiedzy i doświadczenia w sytuacji gdy podejmujemy kroki ku objęciu naszych pracowników ochroną ubezpieczeniową.

Broker ubezpieczeniowy jest również w stanie wypracować na drodze dodatkowych klauzul i zapisów – wyższe standardy wykraczające poza podstawowy, rynkowy charakter proponowanej wstępnie umowy ubezpieczenia.

Equinum Broker