Ubezpieczenia grupowe odpowiedzią na rotację pracowników

Sytuacja na polskim rynku pracy zmienia się w ostatnich latach niezwykle dynamiczne

Jeszcze nie tak dawno utożsamiany był on z wysokim wskaźnikiem bezrobocia, trudnościami w znalezieniu lepszej posady oraz sporą liczbą kandydatów aplikujących na wybrane stanowisko.

Obecna rzeczywistość jest już zupełnie inna – malejące bezrobocie oraz niedobory pracowników do wykonywania nawet najprostszych zadań stały się realnym problemem dla wielu małych i dużych przedsiębiorstw. Problemem który zdefiniuje pozycję konkurencyjną wielu biznesów w zależności od przyjętej strategii radzenia sobie z obecnymi trudnościami.

Jakie są źródła braku pracowników?

Problem jest jak zawsze złożony i jest wynikiem wielu czynników i elementów mikro oraz makroekonomicznych.

Dobra koniunktura na rynkach światowych przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie w sektorze produkcyjnym i usługowym. Aby się jednak rozwiać i zwiększać produktywność – konieczna jest rozbudowa infrastruktury i zatrudnienie nowych pracowników.

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania w różnych sektorach gospodarki sprawia, że dostępność siły roboczej jest mniejsza. Trudniej pozyskać uwagę i zainteresowanie pracownika, który może swobodnie przebierać w licznych ofertach zatrudnienia.

Duży wpływ na pozorny spadek bezrobocia ma rządowy program 500plus. Według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, ponad 150 tys. kobiet całkowicie zrezygnowało z pracy po otrzymaniu świadczenia. Dane te nie uwzględniają kobiet młodych, wstrzymujących się od podjęcia pierwszego zawodu oraz kobiet nie rejestrujących się w Urzędach Pracy, których dane służą do wyliczania stopy bezrobocia.

Eksperci podkreślają, że pozorny spadek bezrobocia jest skutkiem wysokich świadczeń socjalnych, które mogą zostać cofnięte w momencie gdy jeden lub oboje rodziców podejmie aktywność zawodową.

Nie można zapomnieć również o stale obecnej od lat wysokiej emigracji Polaków w wieku produkcyjnym. O ile liczba ta nieznacznie zmalała w stosunku do emigracyjnego “boomu” – nadal wielu młodych Polaków wybiera karierę zawodową w innym kraju a wyjazd planuje tuż po zakończeniu edukacji. 

Pomoc cudzoziemców

Wiele firm starając odnaleźć się w nowej rzeczywistości polskiego rynku pracy oraz ustabilizować swoją działalność – zwróciło swoje zainteresowania ku pracownikom z zagranicy.

Warunki i perspektywy na życie dla wielu osób zza wschodniej granicy są kuszącym motywatorem do przyjazdu, osiedlenia się oraz pracy w Polsce. Trend ten jest bardzo wyraźny – chociażby w liczbie ponad 800 tys. wiz pracowniczych dla obywateli Ukrainy wydanych w 2017 roku według danych MSWiA.

Pomimo tego, że firmy mają alternatywę i czasowo zaspokajają swoje potrzeby względem kadr, niepokojące dane płyną z analiz największych agencji pracy.

Z raportu “Monitor Rynku Pracy” firmy Randstad dowiadujemy się, że 27% pracowników zmieniło w ostatnim półroczu swoje miejsce zatrudnienia – czyniąc tym samym Polskę numerem jeden pod względem wskaźnika rotacji w całej Europie.

Jak łatwo zauważyć problemy firm nie kończą się więc jedynie na kwestii pozyskania pracownika lecz również sporym wyzwaniem jest zatrzymanie go w firmie.

Ubezpieczenia grupowe alternatywą dla wojny płacowej

Wyższa pensja jest co oczywiste najprostszym i najbardziej pożądanym motywatorem jeśli chcemy zatrzymać w przedsiębiorstwie wartościowego pracownika. Z punktu widzenia biznesu jest to zazwyczaj metoda najbardziej kosztowna i podatna na sytuację rynkową (poziom wynagrodzeń u konkurencji, inflacja itp.).

Wdrożenie we własnej firmie programu ubezpieczeń grupowych jest pozapłacową formą pozyskiwania przewagi nad konkurentami. Pracownicy objęci tego typu ubezpieczeniem mogą liczyć na specjalistyczne świadczenia wynikające ze specyfiki i formy ich stanowiska pracy. To w połączeniu z przejęciem przez pracodawcę ogółu czynności związanych z formalnościami i zawarciem polisy – daje wygodę, bezpieczeństwo i komfort obecnemu i potencjalnemu pracownikowi.

W przypadku zatrudniania osób z zagranicy, tego typu benefity mogą odgrywać olbrzymie znaczenie w ich procesie decyzyjnym o wyborze przyszłego pracodawcy. Pakiet korzyści uzyskany w ten sposób to również skuteczna “bariera wyjścia” zniechęcająca do poszukiwania zatrudnienia w innych firmach – co wiązałoby się z utratą preferencyjnego pakietu ubezpieczenia na życie.

Ponadto świadczenia grupowe obejmują zazwyczaj swoim zakresem również najbliższą rodzinę pracownika. Ewentualna zmiana pracodawcy generuje więc dla niego realną stratę w korzyściach, które nie zawsze pokryje oferowana podwyżka płacy. Pakiety ubezpieczeń grupowych ze względu na swoją specyfikę, oferują swoim uczestnikom lepsze warunki niż w przypadku gdy tego typu zakres ochrony chcielibyśmy wykupić indywidualnie.

Wszystko to czyni ubezpieczenia grupowe idealnym narzędziem budowy przewagi nad konkurencją, kreowania pozytywnego PR-u odpowiedzialnego przedsiębiorstwa oraz wstrzymywania rotacji kadr.

Equinum Broker