Ubezpieczenie D&O dla branży medycznej

Umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz ochrona interesu placówki są kluczowymi wyzwaniami stawianymi przed kadrą zarządzającą w sektorze medycznym

Ciążąca odpowiedzialność niejednokrotnie staje się powodem obaw i niepewności względem licznych, złożonych i niejednokrotnie zawiłych regulacji prawnych oraz procedur. Problemy te dostrzega branża ubezpieczeniowa, która od lat oferuje swoim klientom produkty z zakresu ubezpieczeń D&O skierowanych głównie do kadry zarządzającej, menadżerów oraz pionów decyzyjnych.

Swoisty boom na ubezpieczenia zarządu można zaobserwować w sektorze biznesowym gdzie w silnie zmieniającym się otoczeniu prawnym i wdrażaniu nowych procedur kontroli, co raz łatwiej o nieświadome acz dotkliwe w skutkach naruszenie przepisów lub niedopełnienie obowiązków.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZU jako pierwsze w Polsce wdrożyło kompleksowy pakiet produktów D&O ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb sektora medycznego, który zarówno w swoim wymiarze publicznym jak i komercyjnym boryka się z potencjalnie wysokim ryzykiem.

Czym jest TUW?

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są specyficzną formą działalności ubezpieczeniowej, gdzie gwarancja finansowa jest zabezpieczona nie po stronie prywatnego podmiotu w postaci ubezpieczyciela lecz poszczególnych, indywidualnych uczestników funduszu.

Taki model ubezpieczania jest atrakcyjny głównie z powodu kontroli jaką uczestnicy posiadają względem zakresu ochrony, kosztów polisy oraz wysokości ewentualnych czynności naprawienia szkody.

Lepsza kontrola to lepsze zarządzanie ryzykiem, które współdzielone jest solidarnie z innymi uczestnikami funduszu. W razie potrzeby kwoty składek mogą zostać zwiększone lub zwrócone wpłacającym – gwarantując transparentność przepływów finansowych oraz pełny nadzór nad przeznaczaniem zgormadzonych środków.

Ubezpieczenie D&O w TUW

Początkowo tego typu produkty były skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw i spółek rynkowych, jednak zapotrzebowanie na ochronę kadry zarządzającej w sektorze medycznym spowodowało rozszerzenie kręgu odbiorców właśnie o ten sektor.

Ubezpieczenie D&O w branży medycznej jest precyzyjną ofertą ochrony przed odpowiedzialnością cywilną, skierowaną do profesjonalistów nadzorujących pracę placówek leczniczych i służby zdrowia. Oferta obejmuje zarówno podmioty funkcjonujące w sektorze publicznej opieki zdrowotnej jak i prywatne placówki medyczne.

W ramach ochrony dyrektorzy, menadżerowie oraz organy nadzorcze mogą posiadać gwarancję wsparcia finansowego w sytuacji zaistnienia szeregu negatywnych w skutkach zdarzeń.

Wśród nich wymienić możemy:

  • błędne decyzje zarządu,
  • świadome lub nieświadome naruszenia procedur,
  • zaniechania,
  • niewykonania,
  • niezachowanie należytej staranności,
  • naruszenia podatkowe,
  • naruszenie praw pracowniczych,
  • i inne.

Co kluczowe dla placówek realizujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – ochrona obejmuje kwestie związane z jego nieodpowiednią realizacją jak również i nadużyciami w sferze wydatków publicznych.

O ile oczywiście ubezpieczenie D&O nie chroni przed konsekwencjami powyższych zdarzeń, gwarantuje środki finansowe które mogą być wydatkowane chociażby na profesjonalną obsługę prawną czy działania PR w celu poprawy wizerunku osobistego jak i placówki.

Świadomość ryzyka w branży medycznej

Korzyści dla podmiotu z ubezpieczenia D&O są oczywiste chociażby pod względem finansowym, gdzie ubezpieczenie wzajemne znacząco redukuje koszty względem komercyjnych ofert na runku.

Taki pakiet podnosi prestiż pracodawcy i pozwala pozyskiwać lepiej wykwalifikowaną kadrę zarządczą, która nie musi obawiać się w takim stopniu ryzyka i potencjalnie idącym za nim osobistych i zawodowych strat.

Stale rosnący rynek ubezpieczeń D&O sprawia, że w wielu gałęziach rynku tego typu produkty są już nie tyle bonusem co po prostu standardem i wyznacznikiem świadomości ochrony prawnej osób decyzyjnych w danym podmiocie.

Equinum Broker