Jak chronić prywatny majątek menadżera?

Współczesny biznes to nie tylko wyzwania natury zawodowej lecz również ciągły bój z organami kontroli oraz administracji skarbowej

Stopień skomplikowania przepisów w wielu gałęziach rynku osiąga obecnie rekordowe poziomy. Nadpodaż prawa, jego częste nowelizacje oraz olbrzymie pole do interpretacji kluczowych zapisów budują w Polsce klimat, który rzadko jest określany przez przedsiębiorców mianem “przyjaznego”.

Istotnym elementem całego systemu są kontrole, które niejednokrotnie pomimo rygorystycznego trzymania się przepisów – kończą się co najmniej mandatem lub wszczęciem postępowania  wobec osób odpowiedzialnych i kadry menadżerskiej w danej spółce, przedsiębiorstwie lub organizacji.

Skuteczna obrona swojej osoby, stanowiska oraz prywatnego majątku – związana z grożącymi karami nie jest procesem prostym i możliwym do samodzielnego przeprowadzenia. Niejednokrotnie wymaga ona specjalistycznej wiedzy branżowej i znajomości prawa w obrębie toczącego się postępowania – a fachowa obsługa prawna i adwokacka generuje szybko piętrzące się koszty.

W jakich sytuacjach menadżer może być pociągnięty do odpowiedzialności?

 • W przypadku postępowania podatkowego z tytułu należności,
 • postępowania prokuratorskiego,
 • roszczeń wierzycieli firmy,
 • roszczeń pracowników,
 • prywatnego aktu oskarżenia,
 • i innych…

Powyższa lista  w żadnym stopniu nie wyczerpuje możliwości i scenariuszy zdarzeń niepożądanych, których skutkiem może być bezpośrednie zagrożenie dla członka zarządu lub kierownika niższego szczebla. Tego typu postępowania uderzają nie tylko w indywidualne osoby, lecz również spółkę jako całość – wpływając na utratę wizerunku, wiarygodności oraz pieniędzy.

Ubezpieczenia D&O – Directors and Officers

To specyficzny typ produktu ubezpieczeniowego, zbudowanego z myślą właśnie o kadrze menadżerskiej.

Jego naczelnym celem jest zapewnienie ochrony i wsparcia finansowego, tak potrzebnego w procesie postępowania prawnego i jego elementów. Pozwala to odciążyć daną organizację z ewentualnych kosztów oraz jednocześnie ochrana prywatny majątek osoby na której skupia się postępowanie.

Popularność ubezpieczeń D&O stale rośnie i obecnie sięgają po nie już nie tylko globalne korporacje lecz również i małe podmioty, organizacje lokalne, fundacje oraz stowarzyszenia w których pełnienie funkcji kierowniczej i decyzyjnej wiąże się z odpowiedzialnością prawną i karną.

Ubezpieczenie D&O pomoże w:

 • pokryciu kosztów obsługi prawnej,
 • pokryciu kosztów zastępstwa w postępowaniu procesowym,
 • pokryciu kosztów kar i grzywien,
 • finansowaniu kaucji lub poręczenia majątkowego,
 • pokryciu kosztów działań PR,
 • i innych…

Jak w przypadku każdego produktu ubezpieczeniowego i ubezpieczenia D&O doceniane są najbardziej w momencie kryzysu i wszczęcia wobec naszej osoby lub współpracownika postępowania wyjaśniającego.

Relatywnie niski koszt tego typu produktów do skali ochrony jaki oferują powoduje iż w wielu sektorach rynku stały się one rozwiązaniem standardowym – wyznaczającym trendy i odpowiedni poziom poszanowania kadry menadżerskiej i jej majątku.

Equinum Broker