Pracownicze Plany Kapitałowe z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 listopada 2018 roku ustawę o PPK

Inicjując tym samym powszechny program, w ramach którego osoby zatrudnione na zasadach powszechnie obowiązujących będą gromadzić oszczędności o charakterze długoterminowym. Zgodnie z intencją rządzących nowe rozwiązania będą zaadresowane do grupy około 11 milionów pracujących – nie tylko Polaków, także oficjalnie zatrudnionych obcokrajowców. Moment ten stanowi symboliczne uwiecznienie wielu miesięcy prac legislacyjnych i szerokich konsultacji społecznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 styczna 2019 roku, jednak z okresem przejściowym do 1 lipca 2019 – do tej daty najwięksi pracodawcy w kraju mają czas na utworzenie PPK w swoich przedsiębiorstwach i podmiotach.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podstawowy cel jaki mają zrealizować PPK to doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy zatrudnieni, przez cały okres aktywności zawodowej, będą gromadzili oszczędności, które docelowo pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne po przejściu na emeryturę. Gromadzonymi środkami będą zarządzały wyznaczone instytucje finansowe a comiesięczna składka będzie odprowadzana solidarnie przez pracownika i pracodawcę. Budowany w ten sposób kapitał przez cały okres uczestnictwa ma być inwestowany w specjalnie stworzonych funduszach inwestycyjnych(ego) zdefiniowanego cyklu życia a możliwość wypłaty (poza absolutnie wyjątkową sytuacją związaną z poważnym zachorowaniem) pojawi się dopiero po osiągnięciu 60 roku życia.

“To jest ustawa, która – mam nadzieję – przyniesie dwa zasadnicze skutki. Po pierwsze poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów, tzn. tych, którzy dzisiaj jeszcze cały czas pracują, tych, którzy dziś są jeszcze, można powiedzieć, w kwiecie wieku i w związku z tym gromadzą dzisiaj pieniądze na swoje emerytury” – skomentował Prezydent Andrzej Duda.

Udział w programie będzie dobrowolny (automatyczny zapis z możliwością wystąpienia) jednak autorzy ustawy liczą na jego masowy charakter. Do uczestnictwa mają między innymi zachęcać dopłaty ze strony państwa w postaci premii powitalnej oraz za każdy kolejny rok uczestnictwa.

Niezależnie od ważnych celów społecznych, PPK to wyzwanie dla przedsiębiorców, dla których obowiązek wprowadzenia nowych regulacji oznacza wzrost kosztów pracy.

Equinum Broker