Podsumowanie roku 2018 w branży ubezpieczeniowej

Początek nowego roku stanowi idealną okazję do spojrzenia na sektor ubezpieczeń z perspektywy minionych 12 miesięcy

Rok 2018 był pod względem zmian i wyzwań niezwykle intensywnym rokiem na krajowym rynku – zarówno po stronie dystrybutorów produktów ubezpieczeniowych jak i samych klientów.

Przed nami nowy rok pełen możliwości, szans i obaw lecz jeszcze na chwilę powróćmy do minionego czasu i spójrzmy z perspektywy na najważniejsze kamienie milowe 2018 roku.

RODO i cyberbezpieczeństwo

Bez cienia wątpliwości temat RODO oraz związane z nim zmiany prawne odcisnęły się we świadomości większości przedsiębiorców oraz indywidualnych konsumentów. Nowe prawa i obowiązki wdrażane przez rozporządzenie wymusiły konkretne zmiany w sposobie jaki przetwarzamy dane wrażliwe oraz skłoniły firmy do rewaluacji sposobu w jaki  są chronione.

RODO dla rynku ubezpieczeń oznaczało większe zainteresowanie polisami chroniącymi przed ewentualnymi włamaniami i kradzieżą danych. Do inwestowania w tego typu produkty ubezpieczeniowe skłaniała również rosnąca skala cyberprzestępstw oraz masowych ataków na systemy komputerowe na skalę kontynentalną – które również w 2018 miały miejsce.

Dyrektywa IDD i zmiany w dystrybucji ubezpieczeń

Celem unijnych regulacji było unormowanie procesu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz walka ze zjawiskami patologicznymi w branży. Zyskać mieli przede wszystkim konsumenci na transparentności i uproszczeniu procesu zakupu polisy.

Dyrektywa IDD zakłada uproszczenie ofert oraz prezentowanie ich w zrozumiały dla klienta sposób. Duży nacisk położono na analizę potrzeb kupującego oraz dobór do nich odpowiedniego produktu lub polisy. Konsument ma być świadomy co kupuje, za co płaci oraz na jakich zasadach wynagradzany jest sprzedawca i kogo reprezentuje.

Od wdrożenia dyrektywy upłynęło jednak jeszcze zbyt mało czasu aby można było w sposób obiektywy ocenić skalę oraz skutki zmian.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dyskusja tocząca się w obrębie PPK jeszcze przed uchwaleniem stosownych przepisów motywowala wielu przedsiębiorców i menadżerów do oceny struktury benefitów pracowniczych w organizacji. W połączeniu z gwałtowną zmianą klimatu na rynku pracy oraz trudnościami w pozyskaniu wartościowego pracownika – wzmagało to presję na poszukiwanie pozapłacowych metod uatrakcyjnienia stanowiska pracy.

Częścią odpowiedzi na te potrzeby były pakiety ubezpieczeń grupowych dla pracowników i ich rodzin – tworzące realną wartość dodaną do pieniężnego wynagrodzenia, oferując bezpieczeństwo i spokój w sytuacji niespodziewanego kryzysu.

20% wzrost w ubezpieczeniach zdrowotnych

Z opublikowanego w połowie roku raportu Fundacji Watch Health Care wynika iż czas oczekiwania w kolejce do lekarza regularnie się wydłuża i bije kolejne rekordy bez realnej perspektywy na poprawę.

Problemy z państwową służbą zdrowia nie są dla Polaków nowością i w konsekwencji co raz większe grono z nich decyduje się na wykup prywatnych polis zdrowotnych oraz pakietów medycznych dla siebie i najbliższej rodziny.

Jak informuje Polska Izba Ubezpieczeń – w 2018 roku ponad 2,4 mln osób posiadało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Branża zanotowała ponad 20% wzrost sprzedaży rok do roku – dając ponad 600 mln zł wydawanych na tego typu produkty.

Rok 2018 na rynku ubezpieczeń w liczbach

Jeśli mowa o statystykach – dostępne są już najważniejsze dane z trzech kwartałów 2018 roku. Jak informuje Polska Izba Ubezpieczeń?

  • Po trzech kwartałach 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 31 mld zł.
  • Ponad 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu
  • Blisko 17 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
  • 1 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa
  • Ubezpieczyciele zebrali ponad 46 mld zł składek, o 0,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Equinum Broker