PPK na kwadrans przed premierą – artykuł Tomasza Kutyby

Do daty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych pozostało niewiele czasu

Na łamach kwietniowego numeru miesięcznika Benefit – adresowanego do osób zainteresowanych tematyką HR, rynku pracy oraz nowoczesnym zarządzaniem pojawiła się publikacja autorstwa Tomasza Kutyby – Wiceprezesa Zarządu Equinum Broker. W tekście Tomasz podejmuje problematykę związaną z obawami zarówno pracowników jak i pracodawców względem nowego systemu dodatkowego finansowania świadczeń emerytalnych, aspektów prawnych i obowiązków formalnych dokonywania wyboru instytucji finansowej odpowiedzialnej za gromadzony kapitał oraz samej skali przygotowań w kontekście zmian wchodzących niebawem w życie.

Jak czytamy we wstępie artykułu:

“Hasło „zaopiekuj się własną emeryturą” nigdy nie było tak aktualne jak dziś i jest przynajmniej kilka istotnych powodów takiego stanu rzeczy. Jednym z nich jest utrzymująca się od dłuższego czasu niekorzystna sytuacja demograficzna, powodująca sukcesywne pogarszanie się kondycji publicznego systemu emerytalnego.”

Tomasz nakreśla również rzeczywistość i nastroje społeczne w jakich PPK rozpoczną swoje funkcjonowanie:

“Większość dorosłych Polaków wciąż czuje się oszukana zmianami, jakie zostały wprowadzone w obrębie II filaru systemu emerytalnego i po przesunięciu do ZUS znacznej części aktywów zgromadzonych w OFE. Abstrahując od tego, na ile był to ruch właściwy ze względu na finanse państwa, a może i interes samych uczestników, forma, w jakiej zostały przeprowadzone zmiany, oraz brak rzetelnej informacji na długie lata podkopały zaufanie do instytucji państwa.”

Przed pracodawcami stoi wiele problemów i wyzwań związanych z formalnym procesem wyboru odpowiedniej instytucji finansowej:

„Przede wszystkim zatrudniający, zanim dokona wyboru instytucji finansowej, będzie musiał przeprowadzić mozolną analizę efektywności w zarządzaniu aktywami oraz przeanalizować doświadczenie w ich zarządzaniu. Analiza efektywności to nic innego jak porównanie historycznych wartości jednostek uczestnictwa w porównywalnych i dostępnych w ofercie publicznej funduszach.”

„Kolejna trudność pojawia się na etapie interpretacji zebranych danych i wyników poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Otóż ustawodawca określił schemat funduszy, które będą oferowane w ramach PPK. Sęk w tym, że tego typu produkty finansowe praktycznie dziś jeszcze nie istnieją. Dlatego na etapie analiz i podejmowania decyzji będzie trzeba ekstrapolować efektywność zarządzania aktywami w przyszłości, opierając się na historycznych rezultatach. Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, a co więcej – trzeba go będzie wykonać dla każdego podmiotu dopuszczonego do prowadzenia PPK. Już dziś wiadomo, że takich instytucji finansowych będzie około dwudziestu.”

„Skala koniecznych przygotowań do nadchodzących zmian oraz nowych obowiązków powinna skłaniać do odpowiednio wczesnego rozpoczęcia prac w ramach organizacji. Zatrudniający powinien przygotować się do nowych zadań administracyjnych i odpowiednio wcześnie podjąć dialog z pracownikami.”

Artykuł zwraca również uwagę na odpowiedzialność pracodawcy w dochowaniu należytą staranności oraz przybliża grożące mu kary finansowe:

„Całym tym procesem zmian firma będzie musiała zarządzać, mając świadomość, że ewentualne uchybienia lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy są zagrożone odpowiedzialnością karną i mogą narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe kary w wysokości do miliona złotych.”

„Mając na uwadze zagrożenia, złożoność zagadnienia oraz konieczną skalę zaangażowania na etapie wyboru i wdrożenia, warto rozważyć powołanie zewnętrznej firmy doradczej, która pomoże zaplanować i zrealizować projekt. W tym wypadku doświadczenie w realizacji podobnych projektów powinno być kluczowym kryterium.”

Najwięksi pracodawcy przystąpią do PPK już od 1 lipca 2019 r.

Czasu jest więc niewiele a fachowe i profesjonalne doradztwo w tym zakresie może znacząco usprawnić proces formalny oraz zredukować potencjalne ryzyko błędów i odpowiedzialności za błędy i nadużycia. Wierzymy, że nasza kancelaria jest w stanie wspomóc Państwa podmioty w fachowej selekcji i procesie formalnym wyboru instytucji finansowej na rzecz PPK.

Stawiając na czele interes naszych klientów oraz charakteryzując się współpracą z najbardziej wymagającymi przedsiębiorstwami – pozostajemy do dyspozycji w roli doradczej w tych jakże intensywnych miesiącach pracy nad wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Państwa firmach.

Pełna treść artykułu dostępna w bezpłatnym miesięczniku Benefit – 04(84) /2019

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker