Nawalne deszcze i podtopienia – jak się ubezpieczyć?

Utrata dorobku życia wskutek działania żywiołów staje się coraz bardziej realnym zagrożeniem

Gwałtowne zmiany w klimacie oraz intensyfikacja zjawisk pogodowych wpływają na rosnącą liczbę poszkodowanych oraz wielkość ponoszonych strat materialnych. Pomimo zagrożenia, wiele osób nadal ignoruje potencjalne szkody z tytułu tego typu zjawisk i nie ubezpiecza się od ich skutków.

Powodów takiej postawy możemy doszukiwać się z jednej strony w wyparciu zagrożenia: “tyle lat nic się nie stało, to po co się ubezpieczać!” oraz obawom przed wysokimi kosztami zakupu stosownej polisy w połączeniu z trudnościami w uzyskaniu wypłaty odszkodowania.

W Polsce problem powodzi oraz lokalnych podtopień powraca regularnie, co roku, w porze zimowej odwilży oraz w trakcie lata, gdy intensywne opady deszczu w zaledwie kilka dni są w stanie podnieść poziom wód w rzekach ponad stany ostrzegawcze. Dodając do tego słabo rozwiniętą i rzadko serwisowaną infrastrukturę wałów oraz zbiorników retencyjnych – otrzymujemy obraz wysokiego zagrożenia dla wybranych obszarów kraju, w których niewielkie podtopienia są niemalże regularnym zjawiskiem.

Ubezpieczenie od powodzi – czas działać!

Decyzję o zakupie polisy musimy podjąć odpowiednio wcześnie, ponieważ w momencie gdy zjawisko już występuje, na przykład w postaci fali wezbraniowej – ubezpieczyciele zazwyczaj wstrzymują możliwość zakupu zabezpieczenia. Jak w przypadku każdego typu polisy – nagradzana jest tutaj przezorność. Niejednokrotnie w umowach stosowany jest również okres karencji – a więc czasowego wstrzymania wypłaty odszkodowania w okresie tuż po zawarciu umowy.

Na cenę polisy wpływa głównie stopień zagrożenia danego regionu / miejscowości ryzykiem wystąpienia powodzi lub podtopień. Każdy ubezpieczyciel stosuje własne kryteria oceny oraz przeliczniki, wśród których możemy wymienić chociażby historyczne dane zalewowe lub podział regionu na strefy z indywidualnie szacowanym stopniem ryzyka.

W zależności od własnych analiz, ubezpieczyciel zaproponuje konkretną wielkość składki – która stanowi jedynie ułamek pełnej kwoty możliwego do uzyskania odszkodowania przez klienta. Różnice dla poszczególnych opcji polis i zakresów ochrony mogą być jednak znaczące w wymiarze ceny – za pełniejszą ochronę zapłacimy więcej.

Szczegóły tkwią w umowie

Istotne jest aby precyzyjnie określić co umowa definiuje jako “powódź” lub “podtopienie”, jakie są ich źródła oraz ewentualne skutki obejmowane przez polisę. Zjawisko tzw. “cofki” wynikające ze spiętrzenia wody wskutek działania silnego wiatru może nie być objęte ubezpieczeniem choć jego negatywne skutki i szkody dla klienta są tak naprawdę identyczne jak w przypadku intensywnych opadów czy wylania naturalnego zbiornika wodnego. Precyzyjne określenie wzajemnych oczekiwań i zobowiązań już na etapie umowy ma kluczowe znaczenie.

Polisę powinni rozważyć przede wszystkim właściciele domów, nieruchomości komercyjnych, jak również i mieszkańcy bloków – zwłaszcza gdy nasze mieszkanie znajduje się na parterze lub gdy budynek umiejscowiony jest w nisko położonym obszarze, który naturalnie zacznie gromadzić piętrzącą się wodę.

Poznaj szczegóły

Zapraszamy do kontaktu firmy i podmioty pragnące chronić swój majątek przed skutkami  zalań, podtopień i powodzi. Nasi doświadczeni specjaliści udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat korzyści, szans oraz ryzyk wynikających ze stosowania oraz ignorowania tego typu ochrony.

Equinum Broker