Grupowe ubezpieczenia zdrowotne a pracownicy różnych pokoleń

Przedsiębiorstwa coraz powszechniej stają się miejscami łączącymi osoby należące do szerokiego przedziału grup wiekowych

Z jednej strony oferując organizacji swoją wieloletnią wiedzę oraz praktyczne doświadczenie – z drugiej młodzieńczy wigor oraz świeżą perspektywę na utarte schematy i skostniałe procedury.

Zmiany w obszarze demografii oraz sytuacja na rynku pracy sprawiają, że w sposób naturalny wiele firm będzie musiało zmierzyć się z potrzebami bardzo zróżnicowanych grup pracowniczych, co zarysowuje się szczególnie wyraźnie w kwestiach opieki zdrowotnej. Struktura wiekowa przedsiębiorstwa, co oczywiste, zmienia się wraz z upływem czasu oraz rotacji stanowisk. Objęcie kadry atrakcyjną dla niej ofertą grupowej opieki zdrowotnej stanowi poważne wyzwanie zarówno dla kadry menadżerskiej jak i ubezpieczycieli oraz współpracujących z nimi placówek medycznych.

Pracownicy którego pokolenia dominują w Twojej firmie?

Charakterystyczne problemy zdrowotne dotykają osoby w konkretnym przedziale wiekowym. Identyfikując potencjalne zagrożenia oraz stosując dopasowaną profilaktykę – możemy skutecznie obniżać negatywne zjawiska, takie jak przewlekła absencja chorobowa czy chociażby pogorszenie efektywności wykonywanej pracy.  Wyszczególnić możemy:

Pokolenie X

Urodzeni pomiędzy 1961 a 1983 rokiem.

Czyli popularnie zwani „40 plus”, którzy z jednej strony stanowią atrakcyjnych pracowników ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie wynikające z wieloletniej obecności na rynku pracy. Z drugiej strony są w przedziale wiekowym, w którym najczęściej zaczynają dokuczać przejściowe lub przewlekłe problemy ze zdrowiem.

Najczęstsze obszary problemów:

  • problemy kardiologiczne i krążeniowe,
  • problemy pulmonologiczne,
  • problemy onkologiczne.

Pokolenie Y (Millenialsi)

Urodzeni pomiędzy 1980 a 2000 rokiem.

Popularnie zwani „milenialsami” jest to zaskakująca grupa pracowników, która według badań boryka się z zasadniczo większą liczbą schorzeń i problemów natury zdrowotnej niż ich starsi koledzy. Wiązane jest to pośrednio z gwałtowną zmianą sposobu życia i rozwojem technologicznym przypadającymi na okres ich dorastania oraz dojrzałego życia.

Najczęstsze obszary problemów:

  • problemy kardiologiczne i krążeniowe,
  • problemy z układem kostnym i wadami postawy,
  • ponad 20% z nich cierpi na schorzenia psychiczne jak depresje, lęki itp.

Pokolenie Z

Urodzeni po 2000 roku.

Pokolenie internetowe, które dopiero wkracza na rynek pracy i z pewnością odciśnie na nim swój charakter oraz filozofię życia. Grupę tą opisuje się jako uzależnioną od technologii i dostępu do sieci – co wpływa na kształtowanie się konkretnych schorzeń już w bardzo młodym wieku.

Najczęstsze obszary problemów:

  • problemy wad postawy,
  • problemy ze wzrokiem,
  • schorzenia psychiczne jak depresje, lęki, nerwice itp.

Reaguj na problemy zdrowotne swoich pracowników

Odpowiednio wczesne rozpoznanie problemów i potrzeb naszej kadry pozwala nam lepiej planować politykę prozdrowotną w organizacji – w tym obszaru opieki w ramach ubezpieczenia grupowego. Jak widać po powyższych przykładach, nawet segregacja na zaledwie 3 główne grupy pokoleniowe obrazuje niezwykle zróżnicowane potencjalne dolegliwości i punkty kształtowania się poważnych w skutkach chorób.

Korzystając lub dopiero decydując się na wykupienie polisy grypowej musimy bezwzględnie wziąć pod uwagę indywidualną specyfikę naszej kadry pracowniczej. Wiek, forma pracy oraz obejmowane stanowisko mogą mieć długofalowy wpływ na kondycję zdrowotną pracownika oraz w rezultacie – całej naszej organizacji.

Polisa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego oczywiście samoistnie nigdy nie rozwiąże wszystkich problemów medycznych naszych pracowników, jednak może być kluczowym elementem w walce o ich lepszy stan zdrowia.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker