Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie NNW szkolne dla swojego dziecka

Trwająca epidemia koronawirusa wytrąciła nas z dotychczasowego porządku świata powodując wiele niepewności i obaw.

Wiele zmian dotknęło także naszych najmłodszych członków rodzin, choćby w kwestii codziennej nauki, która w tym trudnym okresie realizowana była w systemie on-line, poza szkołą.

Musimy mieć jednak nadzieję, że sytuacja niebawem wróci do oczekiwanej przez wszystkich normalności i dobrze znanych nam standardów.

Zarówno dzieci i młodzież, a także ich rodzice, oczekują, że po wakacjach rozpoczną nowy rok szkolny w normalnym trybie nauki.

Początek roku szkolnego często związany jest z wieloma obowiązkami i formalnościami szkolnymi dla rodziców, takimi jak zakup zeszytów i podręczników, pierwsze zebrania szkolne, wybór „trójki klasowej” i zajęć dodatkowych dla uczniów, a także zawarcie ubezpieczenia NNW szkolnego. Temat ubezpieczenia jest od wielu lat nieodłącznym punktem dyskusji na zebraniach klasowych, która koncentruje się przeważnie na jednym aspekcie jakim jest składka.  Niska składka oznacza często niskie świadczenia i zawężony zakres ochrony. Niewiele osób analizuje natomiast warunki ochrony ubezpieczeniowej, a w sytuacji gdy ich dziecko dozna wypadku i występują o wypłatę, wówczas okazują niezadowolenie z wysokości otrzymanego świadczenia, czego dowód stanowią liczne opinie na forach internetowych.

Co zatem ważniejsze – cena czy zakres?

Dla rodzica obydwa aspekty powinny być jednakowo ważne.

Gwarantujemy, że za rozsądną cenę można zakupić naprawdę wyjątkowo dobre ubezpieczenie, czyli takie, które zapewni ochronę w wielu niespodziewanych sytuacjach i zrekompensuje zarówno poniesiony przez ucznia uszczerbek na zdrowiu, pokryje koszty pobytu w szpitalu i specjalistycznych wizyt lekarskich, zakupu niezbędnych leków oraz rehabilitacji po wypadku lub zachorowaniu, a także zapewni szeroki pakiet usług assistance.

Kiedy dziecko dostanie wysokie odszkodowanie?

W głowach rodziców pojawiają się często pytania i wątpliwości – czy polisa zadziała w sytuacjach takich jak: zajęcia w-f, złamana ręka, wybity ząb, omdlenie, bójka z kolegą, wstrząśnienie mózgu, zawody sportowe, wycieczka za granicę. Ile wówczas wyniesie odszkodowanie?

Nasze biuro brokerskie corocznie dokonuje analizy ofert w zakresie NNW szkolnego spośród ofert kilkunastu zakładów ubezpieczeń i wybiera te najlepsze z wysoką sumą ubezpieczenia i szerokim zakresem ochrony, które może rekomendować swoim klientom.

Warto mieć na uwadze, że przedmiotowe ubezpieczenie nie musi być zawierane w formie grupowej za pośrednictwem szkoły. Tak jak każdy inny produkt ubezpieczeniowy, NNW może zostać zakupione w formie indywidulanej. Tylko wówczas pozostaje dopasowane do potrzeb i oczekiwań każdego ubezpieczonego.

Czym jest szkolne ubezpieczenie NNW?

Jest to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także studentów do 26 roku życia, którego rolą jest ochrona ich życia i zdrowia. Polisa NNW stanowi więc swoiste połączenie dwóch produktów – życiowego oraz zdrowotnego.

Ochrona działa na terenie szkoły, w drodze do szkoły oraz poza szkołą. Zakres czasowy wynosi pełne 12 miesięcy, co oznacza, że obejmuje także przerwy świąteczne, ferie, wakacje. Zakres terytorialny – teren RP lub zagranica. 

Czy wiesz co jest standardem, rozszerzeniem fakultatywnym, a co nowością w polisach NNW? Na jakie obszary zwracać uwagę przy zawieraniu polisy i jaki zakres daje gwarancję wypłaty świadczenia?

 

BAZA

FAKULTET

(w zależności od zakładu ubezpieczeń)

NOWOŚĆ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego oraz zawału serca i udaru mózgu

oparzenia, zatrucia, ugryzienia przez psa lub inne zwierzęta, ukąszenia, użądlenia

pakiet KLESZCZ

zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego oraz zawału serca i udaru mózgu

zgon ubezpieczonego w wyniku samobójstwa

pakiet ONKO

 

assistance medyczny (wizyty domowe, koszty transportu do lekarza, szpitala, dostawa lekarstw)

zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów i aparatów słuchowych w związku z NW

wypadek poza RP

zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej po NW

zawody sportowe, zawody sportowe poza RP

telemedycyna

sporty podwyższonego ryzyka

e-rehabilitacja

poważne zachorowanie

assistance informatyczny

świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu (90/180 dni)

indywidulane korepetycje

operacja chirurgiczna

 

koszty leczenia i rehabilitacji

koszty nabycia środków ortopedycznych

koszty leczenia stomatologicznego (utrata zęba w wyniku NW)

 

Jak i kiedy zadziała polisa?  Jak liczone jest odszkodowanie?

Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek stanowi określony procent sumy ubezpieczenia (zgodnie z tabelą trwałego uszczerbku na zdrowiu).
I tak przykładowo:

  • za złamanie ręki lub nogi uszczerbek wynosi do 5%, zwichnięcie nadgarstka, skręcenie kostki do 3%, złamanie żebra do 7%, utrata zęba 1%, uszkodzenie nosa do 5%,  itp.
  • świadczenie wypłacane rodzicom za zgon dziecka jest równe sumie ubezpieczenia,
  • wypłata za świadczenia fakultatywne odpowiada limitom określonym w polisie – np. leczenie szpitalne – 500 zł / 1 dzień, operacja chirurgiczna – 1.000 zł, zakup okularów – 500 zł,
  • świadczenia assistance medycznego są realizowane w systemie bezgotówkowym.

Natomiast podstawowe i najczęściej stosowane przez zakłady ubezpieczeń wyłączenia odpowiedzialności w polisach NNW to zdarzenia związane z samookaleczeniem, spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, udziałem w bójkach i zamieszkach, zabiegami kosmetycznymi.

Jak postępować po wystąpieniu zdarzenia?

Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku należy skontaktować się z ubezpieczycielem, który zarejestruje szkodę i przedstawi wykaz dokumentów niezbędnych do procesu likwidacji. Rodzaj dokumentów będzie uzależniony od rodzaju świadczenia, o które występuje ubezpieczony lub jego rodzic. Kwota świadczenia nie budząca wątpliwości zostanie wypłacona niezwłocznie po zgłoszeniu. Część wypłaty / dopłaty uzależniona jest od zakończenia procesu leczenia i rehabilitacji oraz przedstawienia stosownych dokumentów i rachunków.

Czy już zdecydowałeś?

Odpowiednio dobrany zakres ochrony, dodatkowo modyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań ubezpieczającego, nadto wysoka suma ubezpieczenia oraz wysokie limity dla rozszerzeń fakultatywnych, to elementy, które przemawiają za zasadnością zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia.

Jeśli chcesz wykupić polisę z wysoką sumą ubezpieczenia, wówczas nieco wyższa składka może być płatna w ratach kwartalnych lub miesięcznych.

Wiesz, że około 50 procent rodziców ubezpiecza swoje dzieci nie korzystając z ofert przygotowanych przez szkoły?  

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu masz pytania lub jeśli poszukujesz  dobrego ubezpieczenia dla swojego dziecka na nowy rok szkolny, zespół Equinum Broker pozostaje do Twojej dyspozycji.

Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji.

Zostaw mail lub telefon a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker