Nagranie webinaru: Jak zabezpieczyć ryzyko Firmy w związku z kontrolą skarbową?

Ze względu na zauważalny wzrost liczby kontroli w związku z rozliczeniem środków publicznych pozyskanych w ramach tarcz antykryzysowych, a także nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Chcąc przybliżyć Państwu temat w imieniu Maciej Strużek, Prawnika w #EQUINUM Broker oraz Tomasz Wojtanek, Managera ds. Sprzedaży w #Risk Partner Sp. z o.o. zapraszamy Państwa na drugi Webinar, dzięki któremu dowiedzą się Państwo jak zabezpieczyć ryzyko firmy w związku z kontrolą skarbową. 

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker