Jak dokonać zmiany instytucji finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe?

Od czasu, kiedy pierwsze największe przedsiębiorstwa uruchamiały na rzecz swoich pracowników Pracownicze Plany Kapitałowe upłynęło już prawie dwa i pół roku

Miniony okres i globalny kryzys spowodowany najpierw pandemią, a później wojną w Ukrainie nie sprzyjał inwestycjom i rynkom kapitałowym.

Dziś wiele osób, które zdecydowały się oszczędzać środki w ramach PPK szuka odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu instytucje finansowe efektywnie zarządzają powierzonymi aktywami.

Wprawdzie konstrukcja funduszy zdefiniowanej daty oraz logika długoterminowego oszczędzania wskazują, by oceniać efektywność zarządzania środkami w dłuższym horyzoncie czasowym, jednak już teraz w niektórych przedsiębiorstwach pojawia się chęć zmiany instytucji finansowej.

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania materiału szkoleniowego przygotowanego przez #EQUINUM Broker, w którym pokazujemy jak zmienić instytucję finansową prowadzącą PPK oraz dokonać transferu środków do nowego podmiotu.    

W roli prowadzącego szkolenie Tomasz Krygier, Ekspert w PFR Portal PPK sp. z o.o.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker