Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu mechanicznego – Sprawdź zanim będzie za późno…

1-go lutego obchodzony był Światowy Dzień Ubezpieczenia Samochodu

Jednak nie musimy mieć powodów do obaw. Nie oznacza to, że będziemy musieli wykupić kolejną polisę dla naszego pojazdu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystał tą okazję, aby przypomnieć właścicielom pojazdów o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego (dalej OC ppm.).

 

 

Według najnowszych danych Funduszu, liczba polis OC ppm. przekroczyła 27,5 miliona, natomiast bez ubezpieczenia wciąż pozostaje kilkaset tysięcy pojazdów, które poruszały się po polskich drogach bez tej podstawowej ochrony.

Dlatego też, w tym miejscu przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostały wyższe kary za brak ważnej polisy OC ppm.

Kary za brak ważnej umowy OC uwarunkowane są m.in. od typu posiadanego pojazdu oraz od długości przerwy w ubezpieczeniu obowiązkowym.

W oparciu o dane przedstawione przez UFG, wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi w pierwszym półroczu 2023 r.:

Brak OC

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

Powyżej 14 dni – 100 proc. kary

6.980 zł

10.470 zł

1.160 zł

Od 4 do 14 dni – 50 proc. kary

3.490 zł

5.240 zł

580 zł

Od 1 do 3 dni – 20 proc. kary

1.400 zł

2.090 zł

230 zł

 

W drugim półroczu 2023 r. wyniesie natomiast:

Brak OC

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

Powyżej 14 dni – 100 proc. kary

7.200 zł

10.800 zł

1.200 zł

Od 4 do 14 dni – 50 proc. kary

3.600 zł

5.400 zł

600 zł

Od 1 do 3 dni – 20 proc. kary

1.440 zł

2.160 zł

240 zł

 

Ubezpieczenie obowiązkowe OC przy zakupie nowego pojazdu

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe OC przy zakupie nowego pojazdu, to zgodnie z Ustawą
o ubezpieczeniach obowiązkowych: nowe auto należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu jego rejestracji. Bez polisy OC nie odbierzemy też samochodu z salonu. Tak więc, dokonując zakupu nowego pojazdu, należy zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe w dniu zakupu lub rejestracji pojazdu.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC przy zakupie pojazdu używanego

Zanim podpiszemy umowę kupna używanego samochodu sprawdźmy, czy sprzedający ma wykupione ubezpieczenie OC. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z polisy sprzedającego to pamiętajmy, że nie przedłuży się ono automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Kiedy kupujemy nowy samochód, to rejestrujemy go w Wydziale Komunikacji, a następnie kontaktujemy się z Zakładem Ubezpieczeń i wykupujemy obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku kupna auta używanego sytuacja wygląda nieco inaczej. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu OC przy zakupie używanego samochodu i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC?

Zanim dojdzie do finalizacji naszej transakcji kupna samochodu powinniśmy sprawdzić, czy jego obecny właściciel ma aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC (o czym była mowa powyżej). Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? Najszybciej dowiemy się tego korzystając z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Sprawdzenie danych w bazie UFG jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością pozostawiania danych osobowych. W kilku prostych krokach wystarczy, że w wyszukiwarce na stronie internetowej UFG wpiszemy numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, którego ubezpieczenie chcemy sprawdzić, a dowiemy się, czy polisa jest ważna i jaki Zakład Ubezpieczeń ją wystawił. Są też inne sposoby, aby sprawdzić czy polisa OC wystawiona na obecnego właściciela samochodu, który chcemy kupić, jest ważna. Możemy tego dokonać w aplikacji „UFG Na wypadek” lub sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na osobę sprzedającą samochód obowiązek przekazania nabywcy polisy OC samochodu. Mówi o tym art. 31.1 tej ustawy: „W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy.”

W tym przypadku nowy właściciel  ma dwie opcje:

  • może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę OC używanego samochodu
    i jednocześnie wykupić nową polisę na nowy 12 – miesięczny okres ubezpieczenia,
  • lub korzystać z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela ( jednak zalecane jest powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zmianie właściciela, co zostanie uwzględnione
    w aneksie do polisy).

Jeżeli chodzi o wypowiedzenie ubezpieczenia OC należy je złożyć w formie pisemnej. Możemy to zrobić osobiście, w dowolnym oddziale Ubezpieczyciela, u brokera/agenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

W drugim przypadku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać tylko do końca okresu widniejącego na polisie (chyba, że umowa została wypowiedziana z wcześniejszym terminem). Jeżeli więc zdecydujemy się na korzystanie z OC zbywcy musimy pamiętać o przedłużeniu umowy na kolejny rok. Jeżeli tego nie zrobimy, zostaniemy nie tylko obciążeni opłatą karną nakładaną przez UFG, ale także z własnej kieszeni będziemy musieli zapłacić za naprawy innego pojazdu, który uszkodzimy powodując np. kolizję.

Nowa polisa OC musi obowiązywać od następnego dnia po upływie terminu starej polisy, wystawionej na poprzedniego właściciela. Trzeba zatem zadbać o kontynuację ubezpieczenia przed upływem ważności poprzedniej polisy.

Ubezpieczenie OC na każdy pojazd

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wskazuje, że OC konieczne jest na każdy posiadany pojazd, także taki, który nie jeździ, gdyż jest na przykład niesprawny.

Kara za brak OC jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG jest organem, który wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. Natomiast po wypłacie, występuje z regresem ubezpieczeniowym do sprawcy kolizji czy wypadku.

Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC oznacza zarówno karę od UFG, a także obowiązek zwrotu odszkodowania, które zostanie wypłacone poszkodowanemu,
w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Zatem o wiele bardziej dotkliwe w skutkach mogą okazać się dla nas kwoty regresowe od samych kar ustawowych, gdyż sprawca będzie musiał z własnych środków pokryć wszystkie szkody jakie wyrządził w związku z ruchem nieubezpieczonego pojazdu, zarówno szkody  w mieniu (koszty naprawy pojazdu poszkodowanego) jak i na osobie (odszkodowania i świadczenia dla poszkodowanych w wypadku).

W oparciu o dane Funduszu, sprawcy kolizji czy wypadków mają średnio do zwrotu po 20 tys. zł,
a maksymalna kwota do zwrotu wynosi ponad 2 mln zł.

Nie warto więc ryzykować. Polisa OC ppm. gwarantuje więc pełne bezpieczeństwo i nasz wewnętrzny spokój.

Aktualnie sumy gwarancyjne w polisie obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadacza pojazdu mechanicznego wynoszą:

szkoda na osobie

5.210.000 EUR

szkody w mieniu

1.050.000 EUR

w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych

Mając na uwadze, że średni koszt obowiązkowej polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego wynosi poniżej 1 tys. zł, należy bezwzględnie pamiętać o terminowym zawarciu ubezpieczenia obowiązkowego oraz terminowym opłaceniu składki czy ich rat.

W świetle powyższego, obowiązku ubezpieczenia nie należy traktować jedynie w kategoriach nakazu, ale należy go odczytywać jako przywilej, który uchroni właścicieli pojazdów przed wysokimi konsekwencjami finansowymi.

 

 

Opracowanie:

Marcin Orliński

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych

Arkadiusz Mróz

Dyrektor Działu Analizy Ryzyka

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker