Ubezpieczenie karnoskarbowe – skutecznie zminimalizuj ryzyko finansowe

Ubezpieczenie D&O jest dziś standardem dla większości menedżerów w Polsce, ale to ubezpieczenie karnoskarbowe wypełnia lukę w odniesieniu do odpowiedzialności związanej z pełnionymi obowiązkami w obszarze podatkowym i księgowym

Praca osób wykonujących czynności zarządcze, finansowe i obsługę płac jest bardzo odpowiedzialna i niestety obarczona ryzykiem błędu. Nie można całkowicie wyeliminować ryzyka finansowego, ale można je minimalizować.

 

 

Ze względu na nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowany i powolny system fiskalny, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost liczby postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Powinności i kary

Obserwując jedynie pięć ostatnich lat, można dojść do wniosku, że zmiany w prawie podatkowym następują szybciej niż w jakichkolwiek innych gałęziach prawa. Split payment, biała lista, JPK, obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) czy w końcu Polski Ład to tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne przepisy nakładają nowe powinności, a ich niedopełnienie skutkuje karami uregulowanymi w Kodeksie karnym skarbowym. Dodatkowo rosną wysokości samych kar i grzywien karnoskarbowych, z uwagi na mechanizm powiąz

ania ich wysokości z wynagrodzeniem minimalnym, które z kolei rośnie wraz z inflacją. Karę grzywny za przestępstwo skarbowe określa się za pomocą liczby stawek dziennych, przy czym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najwyższa liczba stawek wynosi 720. Od 1 lipca 2023 r. przekłada to się na 34 560 000 zł maksymalnej kary. Maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe to obecnie 72 tys. zł, a maksymalny mandat karny 18 tys. zł. Wobec tego oraz wobec corocznego wzrostu liczby postępowań karnoskarbowych, skuteczności kontroli podatkowych oraz braku jednolitych interpretacji, warto już teraz pomyśleć, jak zminimalizować ryzyko finansowe.

Polisa dla odpowiedzialnych

Ubezpieczenie karnoskarbowe zapewnia ochronę prawną i cywilną na wypadek kontroli czy też pojawienia się zarzutów. Dużym atutem polisy jest ochrona osób indywidualnych w przypadku nałożenia kar finansowych na gruncie k.k.s. Produkt skierowany jest do wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za finanse w firmie: właścicieli spółek, członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy finansowo-podatkowe, a także samych spółek, które mimo stale zmieniających się ustaw muszą sprawnie poruszać się w gąszczu skomplikowanych przepisów.

Ponadto polisę powinien posiadać każdy menedżer czy pracownik odpowiedzialny za: składanie wniosków, monitorowanie wykorzystania i rozliczanie pomocy publicznej, również w przypadku, gdy pomoc tę przyznano w ramach tarcz antykryzysowych.

Maciej Strużek
prawnik, broker ubezpieczeniowy

Equinum Broker

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker