Słownik pojęć ubezpieczeniowych: C

 • Cargo

  Ubezpieczenie mienia w transporcie; może dotyczyć mienia w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

 • Casco

  Ubezpieczenie szeroko pojętych środków transportu (samoloty, statki, pojazdy mechaniczne) i ich wyposażenia na wypadek uszkodzenia, kradzieży itp.

 • Cesja

  Umowa przeniesienia przez ubezpieczonego (cedenta) praw do wszelkich świadczeń przysługujących mu w ramach ubezpieczenia na inne osoby lub instytucje (cesjonariuszy).

 • Częściowa i trwała niezdolność do pracy zarobkowej

  Nezdolność do podjęcia przez ubezpieczonego niektórych prac na wskutek trwałych obrażeń, będących wynikiem wypadku.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker