Słownik pojęć ubezpieczeniowych: K

 • Karencja

  Okres wejścia w życie ubezpieczenia. Trwa od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczęcia ochrony przez ubezpieczyciela.

 • KL

  Ubezpieczenie kosztów leczenia, jest to ogół wydatków na świadczenia medyczne, jakie gwarantuje ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdu zagranicznego.

 • Klauzule ubezpieczeniowe

  Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej. Mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 • Koasekuracja

  Sytuacja, w której ubezpieczenie jest sprawowane przez co najmniej dwóch różnych ubezpieczycieli w ramach jednej polisy na rzecz tego samego ubezpieczonego. Podział odpowiedzialności ustalany jest procentowo na podstawie sumy ubezpieczenia.

 • Kulancja

  Sytuacja spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego, kiedy nie ma on pewności co do odpowiedzialności za szkodę.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker