Słownik pojęć ubezpieczeniowych: M

  • Mienie

    Majątek będący przedmiotem ubezpieczenia.

  • Minicasco, smartcasco

    Rodzaje ubezpieczenia auta. Oferują mniejszy zakres ochrony niż autocasco, zwykle chronią jedynie przed kradzieżą i pożarem.

Equinum Broker