Słownik pojęć ubezpieczeniowych: R

  • Reasekuracja

    Ubezpieczenie zakładów ubezpieczeń. Polega na przeniesieniu części lub całości zobowiązań wraz ze składkami do innego ubezpieczyciela poprzez umowę cesji. Jest to zabezpieczenie dla zakładu ubezpieczeń, który nie jest w stanie wypłacić świadczeń ubezpieczonym. Z prawnego punktu widzenia reasekuracja nie jest jednak uważana za ubezpieczenie, a za umowę między zakładami, ponieważ cedent w postaci towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymuje prowizję ze składek wpłaconych do reasekuranta.

  • Ruchomości domowe

    Mienie ruchome, w szczególności: meble, z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamonto¬wanych na stałe, elementy dekoracji wnętrz nie zamontowane na stałe, biżuteria, gotówka, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i anteny radiowe zainstalowane na zewnątrz mieszkania, domu jednorodzinnego lub domu letniskowego i trwale z nim związane), komputerowy, fotograficzny, instru¬menty muzyczne, aparaty telefoniczne, mienie wypożyczone, sprzęt turystyczny, ogrodniczy i sportowy, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, rowery, itd.

  • Ryzyko ubezpieczeniowe

    Możliwość nastąpienia szkody ubezpieczeniowej w określonych sytuacjach i czasie. Ubezpieczyciel musi znać ryzyko wystąpienia danego zdarzenia, gdyż zostaje ono w ścisłym związku z wysokością składki ubezpieczenia.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker