Słownik pojęć ubezpieczeniowych: U

  • Ubezpieczenie grupowe

    Ubezpieczenie osobowe zawierane z grupą osób. Najczęściej występuje ono w przypadku ubezpieczeń pracowniczych (NNW, na życie) lub turystycznych. Cechą charakterystyczną ubezpieczeń grupowych jest brak badań medycznych oraz dosyć niskie sumy ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie majątkowe

    Rodzaj ubezpieczenia obejmujący mienie ubezpieczonego. Może dotyczyć ono bezpośrednio majątku ubezpieczonego jak i zobowiązań do pieniężnego zadośćuczynienia poszkodowanemu w ramach odpowiedzialności cywilnej..

  • Ubezpieczenie na życie

    Ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest uposażonym ubezpieczonego w formie jednorazowego odszkodowania.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker