Słownik pojęć ubezpieczeniowych: S

 • Składka ubezpieczeniowa

  Kwota pieniężna należna ubezpieczycielowi za sprawowaną przez niego ochronę nad ubezpieczonym mieniem lub osobą.

 • Stałe elementy

  Elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz mieszkania, domu zamon¬towane lub wbudowane na stałe, w szczególności: meble wraz z zamontowanym w nich na stałe lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym, trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów, kominki, schody wewnętrzne, antresole, tynki i powłoki malarskie, podwieszane sufity, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacje, urządzenia, osprzęt lub oprzyrządowanie instalacji, np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe, włączniki itp.

 • Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna

  Kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 • Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia

  Kwota pieniędzy, która stanowi podstawę ustalenia świadczeń Towarzystwa w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia na wypadek zgonu

  Kwota pieniędzy, która stanowi podstawę ustalania świadczeń wypłacanych przez towarzystwo w przypadku zgonu ubezpieczonego w okresie trwania umowy.

 • Szkoda – w ubezpieczeniu mienia

  Szkoda rzeczowa, a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – szkoda rzeczowa, szkoda na osobie, a także czysta strata finansowa.

 • Szkoda na osobie

  Śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 • Szkoda rzeczowa

  Utrata, uszkodzenie, zniszczenie ubezpieczonego mienia.

 • Szkoda całkowita

  Zniszczenie mienia w stopniu, którego naprawienie jest niemożliwe lub koszta naprawy przekraczają wartość samego przedmiotu ubezpieczenia.

 • Szkoda częściowa

  Zniszczenie mienia w stopniu, które umożliwia naprawę szkody. Zakład ubezpieczeń podejmuje się likwidacji szkody w formie zwrotu kosztów naprawy bądź też samodzielnego dopilnowania reperacji.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker