Słownik pojęć ubezpieczeniowych: L

  • Likwidacja szkody (również postępowanie likwidacyjne)

    Proces polegający na podejmowaniu przez zakład ubezpieczeń czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za szkodę, jak też wysokości odszkodowania lub świadczenia za powstałą szkodę, czyli czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą odszkodowania bądź odmową.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker