Słownik pojęć ubezpieczeniowych: D

  • D&O

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej (ang. Directors and Officers). Rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniający ochronę za szkody wynikłe z tytułu uchybień i błędów popełnionych przez członka zarządu w trakcie wykonywania czynności związanych z reprezentowaniem i prowadzeniem spraw spółki.

  • Doubezpieczenie

    Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej już polisy, zwiększająca sumę ubezpieczenia chronionego mienia.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker