Słownik pojęć ubezpieczeniowych: F

  • Franszyza integralna

    (Inaczej względna lub warunkowa) to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas ubezpieczyciel wypłaci całe należne odszkodowanie.

  • Franszyza redukcyjna

    (Iinaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker