Słownik pojęć ubezpieczeniowych: N

  • NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

    Rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker