Słownik pojęć ubezpieczeniowych: T

  • Trwały uszczerbek na zdrowiu

    Naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności ciała nierokujące poprawy.

Equinum Broker